Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim

Misja:  Rośniemy w siłę liczbą aktywnych przedsiębiorców,  aby reprezentować ich interesy wobec organów władzy publicznej  oraz skutecznie realizować społeczną odpowiedzialność biznesu. 

Wizja : Izba Gospodarcza to marka rozpoznawalna przez mieszkańców powiatu i regionu a każdy przedsiębiorca chce być członkiem IG 

Izba gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim została założona 21 grudnia 2004r. Zrzeszeni członkowie  prowadzą różne profile działalności od produkcji po handel i usługi w wielu branżach. Głównym zadaniem Izby jest propagowanie lokalnego patriotyzmu gospodarczego tak abyśmy poszukiwali potrzebnych  towarów i usług u swoich sąsiadów, w swoim mieście , w swoim subregionie, województwie,  Polsce, Świecie i Chinach a nie w odwrotnej kolejności.  

Członkostwo w Izbie daje przedsiębiorcy wiele korzyści:

  • Możliwość uczestnictwa w spotkaniach na których nawiązują się kontakty handlowe
  • Dostęp do aktualnych informacji poprzez mailing wysyłany do członków. To informacje na temat bieżących imprez, spotkań , dostępnych środków i dotacji , ale także wymiana informacji handlowych pomiędzy członkami
  • Promocja członków Izby Gospodarczej na wystawach, targach , w środowisku samorządowym, w kontaktach międzynarodowych i biznesowych. Wszędzie gdzie jesteśmy w pierwszej kolejności promujemy i polecamy swoich członków.
  • Reprezentacja interesów członków Izby przed różnymi instytucjami , szczególnie pomoc w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego .

Znakomita współpraca z jednostkami samorządowymi daje nam możliwości kształtowania lokalnej rzeczywistości. Jeżeli prowadzicie przedsiębiorstwo to oznacza, że i Wy macie wiele pomysłów i możecie wyjść z ciekawymi inicjatywami. Nasza Izba to nie tylko Prezes i Zarząd, ale przede wszystkim aktywni członkowie. Powołaliśmy kilka zespołów  eksperckich,  w pracach  których możecie  czynnie   uczestniczyć.  Jesteśmy otwarci  na nowe propozycje rozwoju Izby oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Zachęcamy do współpracy.