Członkowie

RaiseBerry Magdalena Jurek-Karasek

agencja reklamowa
ul. 1 Maja 143, 44-341 Gołkowice
tel.: 692 142 082, 660 155 080
e-mail: magdalena.jurek@raiseberry.pl
www.raiseberry.pl


RaiseBerry to innowacyjny projekt, łączący w sobie usługi doradztwa marketingowego, wsparcia sprzedaży, grafiki i multmediów i doskonałego zaplecza informatycznego. Dzięki temu powstał produkt wyznaczający nowy trend w outsourcingu marketingu w Polsce – kompleksowe zarządzanie sprzedażą i marketingiem.

Naszym podstawowym celem jest kształtowanie marki firmy, co wymaga umiejętności patrzenia na firmę w perspektywie krótko- i długoterminowej. Budowanie silnej marki wymaga wielu przemyślanych i konsekwentnie podejmowanych działań – nasza obecność wspiera firmy w tym procesie i dostarcza narzędzia do jego realizacji.


> Powrót do listy członków

Uruchom działalność w Czechach