Aktualności

>> Archiwum

Walne Zgromadzenie

2017-05-18

Zarząd Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie paragrafu 22 punkt 3 Statutu zwołuje w trybie zwyczajnym Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim.

 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 maja 2016 roku o godz. 8.00 – I termin, w Restauracja Leśniczówka - Wodzisław Śląski

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego pisma. W siedzibie Izby oraz podczas spotkania dostępne będą do wglądu sprawozdania merytoryczne oraz finansowe.