Aktualności

>> Archiwum

Śniadanie biznesowe

2018-02-15

W kwietniu 2018 roku będzie można składać wnioski na działanie PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

(typ projektu 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych). Celem projektu jest poprawa warunków pracy osób poprzez poprawę ergonomii miejsca wykonywanej pracy, jak również szkolenia i coaching.  W ciągu kilku minut postaramy się omówić najważniejsze warunki i zasady konkursu, zaś po dzisiejszym śniadaniu postaramy się rozszerzyć Państwa wiedzę o większą ilość szczegółów, na ok. 45-minutowym spotkaniu informacyjnym. Przy okazji zakreślimy również główne możliwości otrzymania innych dotacji dla firm produkcyjnych ze Śląska. Wszystkie informacje o warunkach ubiegania się o dotację w tym podziałaniu odnoszą się do konkursu zakończonego i dokładne warunki konkursu planowanego na kwiecień zostaną podane wraz z ogłoszeniem nowego konkursu. Należy mieć świadomość, że instytucja może wprowadzić jakieś zmiany w porównaniu do poprzedniego, analogicznego konkursu.

Agenda spotkania

1. Czym jest projekt, czyli podstawowe warunki konkursu

2. Kto może brać udział w projekcie i jakie są wymagane podstawowe dokumenty?

3. Jakie działania mogą być realizowane w ramach konkursu i jakie są koszty kwalifikowane

4. Poziom i kwoty dofinansowania w projekcie (poprzednie nabory)

5. Jakie są inne dotacje dostępne na Śląsku?

- projekty badawcze regionalne i ogólnokrajowe

- wsparcie na tworzenie i rozwój zaplecza B+R

- ogólnokrajowe projekty wdrożeniowe/ inwestycyjne

- ulga badawczo rozwojowa dla firm

 

15 lutego 2018 godzina 7.30 -  Restauracja Pilzner Pub  - Wodzisław Rynek koszt 20 zł -obowiązują zapisy biuro@ig.wodzislaw-slaski.pl