Aktualności

>> Archiwum

Festiwal kreatywności

2017-11-09

REGULAMIN III WODZISŁAWSKIEGO FESTIWALU KREATYWNOŚCI

 

 1. Organizatorem III Wodzisławskiego Festiwalu Kreatywności jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecy.

 2. Uczestnikami Festiwalu są zespoły w następujących grupach wiekowych:

 1. dzieci w wieku przedszkolnym

 2. I – uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej

 3. II – uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej

 4. III – uczniowie klas II-III gimnazjum

 1. Cele Festiwalu:

 1. rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,

 2. kształcenie pracy zespołowej i skutecznej komunikacji,

 3. rozwijanie umiejętności i zdolności z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych poprzez realizację projektów edukacyjnych,

 4. rozwijanie umiejętności prezentacji pracy własnej i całego zespołu.

 1. Zespół może liczyć 4-7 członków (w grupach wiekowych I, II, III). Ograniczenie liczby członków zespołu nie dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym (przedszkolna grupa wiekowa).

 2. Jedna osoba nie może być członkiem dwóch zespołów.

 3. Jeden zespół może być prowadzony przez jednego bądź dwóch nauczycieli
  - Trenerów.

 4. Każdy zespół tworzy nazwę i logo swojego zespołu w dowolnej formie.

 5. Na Festiwal każdy zespół przygotuje jeden wybrany Projekt spośród Projektów przygotowanych przez Organizatorów. Każdy z nich ma na celu rozwój wiedzy
  i umiejętności z różnych obszarów, a w szczególności umiejętności technicznych, teatralnych i umiejętności współpracy w zespole.

 6. Każdy zespół może otrzymać max. do 100 punktów za przygotowanie i przedstawienie jednego z Projektów w formie Prezentacji scenicznej ocenianej przez Jury Festiwalu.

 

 1. Zespół zaprezentuje podczas Festiwalu przygotowane wcześniej rozwiązanie Projektu zgodnie z dokonanym wyborem. Dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowany został jeden Projekt. Dla grup wiekowych I-III przygotowane zostały trzy Projekty do wyboru.

 2. Zespoły, aby jak najlepiej przygotować się do udziału w Festiwalu powinny dokładnie zapoznać się z treścią Projektu i na jego podstawie przygotować
  8-minutową Prezentację swojego rozwiązania, które będzie oceniane przez Jury Festiwalu.

 3. Wszystkie Prezentacje rozwiązań Projektów zespołowych odbędą się na zapewnionej przez Organizatorów scenie i są otwarte dla publiczności.

 4. Zespoły wraz ze swoimi nauczycielami zgłaszają się w wyznaczonym dniu do Punktu Rejestracji na 45 minut przed określoną godziną Prezentacji (zgodnie
  z harmonogramem) oraz na Zakończenie Festiwalu w piątek 10 listopada, na godz. 17:00.

 5. Po zakończonej Prezentacji zespół przechodzi do Pokoju Kreatywnego Świętowania, gdzie czeka na nich poczęstunek i zadanie niespodzianka.

 6. Festiwal odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śl.

 7. W każdej grupie wiekowej (przedszkolna, I, II i III) zostanie wyłoniony jeden zespół, który otrzyma największą liczbę punktów i tym samym zapewni sobie udział w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu (w marcu 2018 r.) otrzymując dofinansowanie Gminy na wyjazd oraz pokrycie kosztu opłaty licencyjnej za udział w Programie w roku szkolnym 2017/18. Wyróżnionym w Festiwalu zespołom zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.

 8. Warunkiem koniecznym do udziału zespołu w Festiwalu jest posiadanie przez Trenera (nauczyciela) uprawnień nadanych przez jednostkę realizującą Program Destination Imagination na terenie Polski – Fundację Wspierania i Rozwoju Kreatywności.

 9. Zespoły należy zgłaszać do udziału w Festiwalu w terminie do 20 października 2017 roku do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pokój 103 za pomocą Karty Zgłoszenia Zespołu.